De Ridder B.V. behaalt trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen!

De Ridder B.V. behaalt trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen!

Net als steeds meer organisaties en overheden, hecht ook De Ridder B.V. belang aan het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is nu beloond met trede 3 op het PSO- keurmerk!

De Ridder B.V is een allround groenvoorziener. Zij hebben de ervaring, kennis, mensen en het materieel om alle vormen van groen aan te leggen, te renoveren en te onderhouden. Van periodiek of specialistisch onderhoud tot aanleg en integraal beheer. En voert deze werkzaamheden uit met enthousiaste medewerkers die soms wat meer ondersteuning nodig hebben. Dit maakt de Ridder B.V. een bijzonder sociaal bedrijf!

Inclusief werkgeverschap stimuleren door de PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Ridder B.V. op een bovengemiddelde duurzame wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook getoetst of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt.

Groeien op de PSO-prestatieladder door samen te werken met De Ridder B.V.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet De Ridder BV niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. PSO gecertificeerde organisaties kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door bewust te kiezen om samen te werken met De Ridder BV, groeit deze organisatie ook zelf weer op de PSO-prestatieladder. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Hoe werkt de PSO?

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

 

Deel dit bericht:  
13 december 2017