Kroeze Infra bv behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Kroeze Infra bv behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf 01 november 2015 is Kroeze Infra bv een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Kroeze Infra bv niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Kroeze Infra BV behaalt trede 3 op het PSO keurmerk voor sociaal ondernemen.

Kroeze Infra BV is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3 op het PSO keurmerk. Kroeze Infra BV is van mening dat samenwerken begint met het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen binnen één organisatie. Kroeze Infra heeft een groot aantal disciplines in huis: beton- en waterbouw, grond- en wegenbouw, leidingbouw en Milieu en Injectie technieken. 'Onder professionele begeleiding, hebben wij structureel aandacht voor ons gehele TEAM.' TEAM staat voor: Trots, Eigenaarschap, Aandacht, Meedoen. 'Onze medewerkers zijn voor meerdere disciplines inzetbaar. Dit zorgt voor inzicht en begrip voor elkaars vakgebieden met als resultaat een goede interne samenwerking, de basis voor een goede externe samenwerking.Deze missie sluit perfect aan op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).'


Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

'Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer.' Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met PSO-Nederland, en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen. Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten waarderen daarnaast de PSO bij de invulling van de Social return verplichting.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.


Hoe werkt de PSO?

PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Deel dit bericht:  
1 december 2017