Nieuwe staffel t.b.v. de PSO jaarbijdrage per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe jaarbijdragen wanneer u een nieuwe definitieve PSO-aanvraag indient via www.mijnpso.nl. De PSO-jaarbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door TNO en PSO-Nederland.  Dit jaar is ervoor gekozen om met een nieuwe staffel te werken omdat de huidige staffel niet meer voldoende aansluit bij de PSO-normen. Het PSO-normtabel gaat uit van totaalaantal Fte’s o.b.v. de bedrijfsomvang die de basis vormt voor de PSO-Norm. De berekening hiervoor staat omschreven in de PSO-handleiding. PSO-Nederland kent een sociaal maatschappelijke hoofddoelstelling en is een organisatie zonder winstoogmerk. PSO-Nederland maakt geen gebruik van subsidies van overheden of donaties van fondsen. Uitgangspunt is dan ook om door middel van de jaarbijdrage, de kosten van de PSO-prestatieladder dekkend te houden. Hier leest u meer over deze kosten en wat u nog meer voor uw PSO-jaarbijdrage ontvangt. Het definitief aantal Fte’s na audit is leidend voor de vaststelling van de definitieve PSO- jaarbijdrage.

Staffel 2018 o.b.v. totaal aantal Fte's 

Fte's vanaf - tot

Jaarbijdrage 2018

2-25 €500,-
25-50 €950,-
50-100 €1.500,-
100-250 €2.250,-
250-500 €3.500,-
500-1000 €4.750,-
>1000 €5.950,-

 Deel dit bericht:  
30 november 2017