Aspirant-status voor Ons-Zorgt

Aspirant-status voor Ons-Zorgt

 ONS-Zorgt behaalt het PSO keurmerk

ONS-Zorgt heeft de Aspirant-status verworven op de PSO-Prestatieladder van TNO. ONS is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen met omgangsproblemen en/of diverse gedragsstoornissen (bijvoorbeeld stoornissen in het autistisch spectrum, AD(H)D, MCDD en aanverwante stoornissen).

ONS-Zorgt voor een veilige ontwikkelomgeving dichtbij de belevingswereld van een kind. ONS onderscheidend vermogen komt volledig tot zijn recht in de verbindende schakel die wordt vervuld tussen school- en thuis.

Aantoonbaar groeien in het socialer ondernemen

De Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder betekent dat de organisatie aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. De organisatie werkt vanaf heden aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-Prestatieladder. Groeien op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. DEKRA Certification heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan gecontroleerd.


PSO keurmerk stimuleert inclusief werkgeverschap  in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO wordt in toenemende mate toegepast door (publieke) opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

Deel dit bericht:  
25 september 2017