Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg opnieuw erkend voor Prestatieladder Socialer Ondernemen -Trede 1

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg opnieuw erkend voor Prestatieladder Socialer Ondernemen -Trede 1

 

De Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg met alle onderliggende entiteiten is voor een nieuwe periode van twee jaar erkend voor Trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) O-Prestatieladder  van onderzoeksinstituut TNO.  Met de hernieuwde erkenning voor het niveau van Trede 1 is aangetoond dat op een duurzame en kwalitatief goede wijze werkgelegenheid wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

"Wij geloven dat elk mens een plek in de samenleving verdient. Bij 50|50 geven zij dat leven weer invulling. Ze ontdekken hun talenten. Ze doen werkervaring op en ontwikkelen structuur. Meer informatie over 50|50? zie www.5050-workcenter.nl.

 

Over Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Vanuit een christelijke motivatie verleent zij zZonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op henons doen.
De centrale waarden van het Leger des Heils zijn: rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit. Vanuit de overtuiging dat ieder mens ertoe doet, doet het Leger des Heils De missie van de organisatie is ‘Iedereen doet er toe!’.Van de website: “Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden ook vorm te geven.De missie van de organisatie is ‘Iedereen doet er toe!’. Met de hernieuwde erkenning voor het niveau van Trede 1 is aangetoond dat op een duurzame en kwalitatief goede wijze werkgelegenheid wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen is uitgegroeid tot het landelijke keurmerk voor inclusief werkgeverschap.

 

Inclusieve werkgever

De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen is uitgegroeid tot het landelijke keurmerk voor inclusief werkgeverschap. PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. De Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Het bestaat uit twee componenten: een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na een certificeringsproces uit te geven, keurmerk. Dit keurmerk is de landelijke norm voor socialer ondernemen. De PSO-Prestatieladder bestaat uit vier prestatieniveaus: van Aspirant-status tot en met PSO-Trede 3.

 

PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie. Zij zoeken daarnaast steeds meer de samenwerking met ketenpartners, onderaannemers, opdrachtnemers en leveranciers die al aantoonbaar socialer ondernemen. Samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen, levert bovendien een positieve bijdrage aan hun PSO-score.

De audit voor Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is uitgevoerd door DNV GL, het certificaat geldig vanaf 1 april 2017.

Deel dit bericht:  
11 september 2017

Direct naar: