Zutphen wordt een inclusieve werkgever

Zutphen wordt een inclusieve werkgever

Gemeente Zutphen als inclusieve werkgever 

Als grote werkgever in Zutphen wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en vacatures door de hele organisatie openstellen voor mensen met een beperking. Dit sluit aan bij onze ambitie om meer mensen naar werk te helpen. Nog dit jaar willen wij daarvoor een aanpak klaar hebben.

In 2025 moet 5% van het personeelsbestand van bedrijven bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking. Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht om beschutte werkplekken te bieden. De komende jaren moeten we als gemeenten gezamenlijk 5250 banen creëren om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. Dit staat in de banenafspraak die is vastgelegd in de Quotumwet.

Voorbeeldfunctie met de PSO

De gemeente Zutphen voldoet al aan de banenafspraak. Circa 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken sinds 2012 bij Team Beheer en Onderhoud. Toch wil het Zutphense gemeentebestuur verder gaan. Het uitgangspunt daarbij is niet het creëren van extra werkplekken, maar wel dat bij ieder capaciteitsvraagstuk in de hele organisatie gekeken wordt of dit ingevuld kan worden door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wil het gemeentebestuur een voorbeeld zijn voor de Zutphense werkgevers.

Keurmerk
Nog dit jaar moet er een aanpak komen waarmee wij het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) behalen. We voldoen dan aan de uitgangspunten van een Inclusieve Organisatie. Het keurmerk PSO is een landelijk bekende en objectieve norm. Vanaf 2018 moet het inclusieve personeelsbeleid in werking treden.

 

Deel dit bericht:  
4 september 2017