PSO-Trede 2 voor Nexus Infra

PSO-Trede 2 voor Nexus Infra

Nexus Infra uit Nijverdal is erkend voor Trede 2 op de PSO-Prestatieladder van TNO, het keurmerk voor inclusief werkgeverschap. “Nexus Infra is een jong en dynamisch wegenbouwbedrijf met korte lijnen zodat we efficiënt en concurrerend kunnen werken. Wij werken oplossingsgericht en komen afspraken na. Toch moet u ons in de eerste plaats inschakelen voor blijvende kwaliteit. Ons motto is: “de ergernis van de slechte kwaliteit duurt voort als de vreugde over de lage prijs al lang verdwenen is”.

Nexus Infra over MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar veel bedrijven aan werken, bij ons zit het in de genen. Wij voelen ons sterk betrokken bij de omgeving waarin we werken en wonen. Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we door het steunen van diverse stichtingen, (sport)clubs en verenigingen in de vorm van sponsoring en vrijwilligerswerk. "Ook besteden wij aandacht aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Via de stichting Infra-Werkt, hebben we een zorg- en inspanningsverplichting met als doel om te allen tijde één of meerdere kandidaten bij ons werkzaam te hebben (SROI, social return on investment)."

PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. De Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO bestaat uit twee componenten: een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na een certificeringsproces uit te geven, keurmerk. Dit keurmerk is de landelijke norm voor socialer ondernemen. De PSO-Prestatieladder bestaat uit vier prestatieniveaus: van Aspirant-status tot en met PSO-Trede 3.

De PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie. Zij zoeken daarnaast steeds meer de samenwerking met ketenpartners, onderaannemers, opdrachtnemers en leveranciers die al aantoonbaar socialer ondernemen. Samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen, levert bovendien een positieve bijdrage aan hun PSO-score

De audit van Nexus Infra is uitgevoerd door DEKRA Certification BV, het certificaat geldig vanaf 1 juli 2017.

Deel dit bericht:  
23 august 2017