PSO-Trede 2 voor MEE West-Brabant

PSO-Trede 2 voor MEE West-Brabant

MEE West-Brabant heeft PSO-Trede 2 behaald op de PSO-Prestatieladder. De organisatie, met vestigingen in Breda en Roosendaal, heeft in de audit aangetoond dat zij meer dan gemiddeld sociaal onderneemt ten opzichte van bedrijven met een vergelijkbare grootte.

MEE richt zich op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. Ze bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen zij ouderen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz).  Familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen ook met hun vragen bij MEE terecht. ‘MEE maakt meedoen mogelijk.’

De organisatie opereert in heel West-Brabant dankzij de inzet van consulenten die werken in wijken en buurten, bij CJG’s, op scholen, stadskantoren en gemeentehuizen. Verspreid over de hele regio werken ze samen met lokale- en regionale partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en cliënten- en patiëntenorganisaties. Zoals de website vermeldt: ’MEE is altijd dichtbij.’

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat MEE allemaal kan betekenen:

 

 

De erkenning met het certificaat voor Trede 2 is ingegaan per 1 februari 2017 voor een periode van twee jaar. De PSO-audit is uitgevoerd door DEKRA Certification.

Deel dit bericht:  
3 april 2017

Direct naar: