Toespraak van Koningin Máxima bij de opening eerste Buzinezz Forum

Toespraak van Koningin Máxima bij de opening eerste Buzinezz Forum

Dames en heren,

Drie jaar geleden maakte ik persoonlijk kennis met de Buzinezzclub. Ik weet het nog goed, het was in De Binckhorst in Den Haag, in een oud gebouw van de PTT.

Een van de mensen die ik daar ontmoette was Soeresh Baldew. Hij was toen 26 jaar. Soeresh had een tijdje bij een autobedrijf gewerkt. Maar zijn tijdelijke contract was niet verlengd. En nu zat hij al een jaar in de bijstand.

Soeresh vertelde me over zijn grote droom. Geen eigen garage, maar een eigen Surinaams eethuis. Hij wist ook al waar. In Loosduinen, de wijk waar hij is opgegroeid. Want daar is in een straal van 5 kilometer geen andere zaak met Surinaams eten. Een gat in de markt dus!

Ik vond het fantastisch dat hij al zo goed wist wat hij wilde… Maar makkelijk is het natuurlijk niet om je eigen bedrijf te starten. De Buzinezzclub hielp Soeresh om alle hindernissen te overwinnen. Met coaching en advies. Met het leggen van contacten. Met het maken van een ondernemingsplan. En met toegang tot startkapitaal.

Inmiddels heeft Soeresh zijn doel bereikt. Hij runt nu zijn eigen zaak.
Reclame maken doen we natuurlijk niet, maar als U zoekt op ‘Surinaamse Keuken’ in Den Haag, komt U een heel eind!

Dit is een verhaal waar iedereen blij van wordt. We gunnen alle jongeren de kans om hun droom waar te maken. Maar we weten ook hoe moeilijk dat vaak is, want kansen zijn nu eenmaal niet gelijk verdeeld.

Gelukkig gaat het weer beter met de economie, en dat helpt. De jeugdwerkloosheid is gedaald. Ook in het onderwijs gaat het de goede kant op. Meer jongeren maken hun opleiding af en hun opleidingsniveau stijgt. Onder migrantenjongeren is het aantal hoger opgeleiden in tien jaar zelfs verdubbeld. Dat zijn allemaal hoopvolle ontwikkelingen.

Maar nog steeds zijn 140.000 jongeren werkloos. In je eentje de weg naar werk vinden is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Extra moeilijk is het als je geen of de verkeerde opleiding hebt, als je minder sociale vaardigheden hebt of als je netwerk beperkt is. Op de arbeidsmarkt geldt toch vaak: ‘je bent wie je kent’. Ook vooroordelen kunnen het vinden van werk extra moeilijk maken.

Veel van deze jongeren worstelen ook vaak met een combinatie van moeilijkheden. Ze missen een stabiele thuissituatie, zitten in de schulden of hebben persoonlijke problemen.

Als er niets gebeurt, dan dreigen we deze jonge mensen te verliezen. Ze haken af. Ze trekken zich terug en verliezen de moed. Dat mogen we niet laten gebeuren!

De Buzinezzclub helpt bij het aanpakken van al deze factoren. Met persoonlijke aandacht. Met training, coaching en begeleiding door mensen uit de praktijk. Met stages en concrete adviezen. En met een netwerk dat zich openstelt voor jonge mensen die vaak uit een sociale omgeving komen waarin bijna niemand werkt.

Het is essentieel dat we alle krachten bundelen om deze jongeren te helpen zodat ze niet afhaken en volop meedoen, met al hun talent. Daarom is ook het Oranje Fonds hierbij betrokken. Het Fonds investeert al vele jaren in Kansen voor Jongeren.

De Buzinezzclub neemt ook deel aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. Het Groeiprogramma stimuleert sociale ondernemers hun initiatief te verspreiden.

En dat lukt ook! Inmiddels kunnen jongeren in vijf stedelijke regio’s lid worden van de Buzinezzclub. Het begon in Den Haag en Rotterdam. Toen kwamen de Drechtsteden erbij. En inmiddels zijn ook Eindhoven en Utrecht aangehaakt.

Bijzonder aan de Buzinezzclub is de manier van financieren, waarbij het gaat om sociaal èn financieel rendement. Dit financieringssysteem is in Nederland relatief nieuw en heet Social Impact Bond. Daarbij wordt de voorfinanciering geregeld met privaat geld, waarbij de overheid betaalt op basis van behaalde resultaten.

Hoe werkt dat?

Eerst spreken de deelnemende publieke en private partijen samen een concreet doel af. Bijvoorbeeld: honderd werkloze jongeren begeleiden naar een baan, een opleiding of een eigen bedrijf, zodat ze géén uitkering meer nodig hebben.
De investeerders stellen vooraf de benodigde financiering beschikbaar.
De Buzinezzclub gaat met de jongeren aan de slag.
Pas als dat effect heeft en het afgesproken doel is gehaald, betaalt de gemeente de investeerders uit.
Zo wordt publiek geld bespaard, worden jongeren beter geholpen en hebben investeerders het gevoel dat hun geld echt het verschil maakt. Een mooie maatschappelijke business case.

Het instrument staat nog in de kinderschoenen. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Bij de eerste Social Impact Bond in Rotterdam bleek vorig jaar dat 59 procent van de jongeren sneller dan verwacht succes had. In plaats van na twee jaar, konden ze gemiddeld na één jaar hun uitkering achter zich laten. Dat betekent: minder uitgaven voor de overheid. Een afgesproken rendement voor de investeerders. En veel meer kans op een goede toekomst voor de jongeren.

Bij deze innovatieve manier van werken versterken investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties en uitvoerders elkaar vanuit één belang. Alleen als partners kunnen ze samen resultaat boeken en jonge mensen verder helpen om van hun leven een succes te maken.

Ik wil iedereen die zich hiervoor inzet heel hartelijk danken, en speciaal alle Buzinezzclub-coaches die vrijwillig hun tijd, aandacht en ervaring schenken.

U helpt jongeren hun kansen te grijpen.

En laten we niet vergeten dat het gaat om veel méér dan economische zelfstandigheid.
Het gaat ook om gevoel van eigenwaarde. Om vertrouwen hebben in jezelf.

Soeresh Baldew zei het heel mooi toen zijn eigen zaak werd geopend: “Het voelt heel goed. Ik ben trots op mezelf. Het is wel keihard werken, maar dat hoort erbij!”

We willen meer van dit soort verhalen! Dus ik hoop dat we na dit Buzinezz Forum geïnspireerd naar huis gaan om meer jongeren te helpen.

Dank u wel.

Bron: www.koninklijkhuis.nl

Deel dit bericht:  
23 februari 2017

Direct naar: