PSO-Trede 1 voor Ter Steege Bouw Vastgoed

PSO-Trede 1 voor Ter Steege Bouw Vastgoed

Ter Steege Bouw Vastgoed heeft het certificaat verworven dat hoort bij Trede 1 van de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland. Ter Steege Bouw Vastgoed wil de meest betrouwbare partij zijn die het totale traject van Bouw en Vastgoed in het geheel verzorgt. Met oog voor de samenwerkende partijen, de bewoners, de omgeving en het milieu. De onderneming, meer dan 100 jaar oud, met vestigingen in Apeldoorn, Rijssen, Hardenberg en Tiel heeft Maatschappelijk Verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Bij de totale organisatie zijn circa 600 mensen werkzaam.

Ter Steege Bouw Vastgoed ondersteunt de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft om die reden mensen in dienst met een uitkering en leerwerkplekken beschikbaar, waardoor kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. De toekenning van PSO-Trede 1 vormt de bevestiging van deze inspanningen. Het betekent dat op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage wordt geleverd op het gebied van Sociaal Ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door KIWA is gebleken dat ook op een goede manier werkgelegenheid wordt geboden aan mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is. Hoe Ter Steege dat doet is binnenkort te lezen in het duurzaamheidsverslag dat binnenkort verschijnt.

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal Inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

Het gedachtegoed van de onderneming is vastgelegd in ‘Het Fundament van Ter Steege Groep’. Het ‘hart’ van het Fundament wordt gevormd door drie kernwaarden en hun betekenis voor de organisatie: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam. Het certificaat van PSO-Trede 1 is toegekend per 1 januari 2017 en twee jaar geldig. KIWA heeft de certificatie gedaan, Ter Steege is in het traject begeleid door PSO-Adviseur Derk Vosgezang. Het certificaat sluit naadloos aan bij het label Maatschapwij: Ter Steege doet het!, zoals op de eigen website van Ter Steege Bouw Vastgoed staat vermeld.

Deel dit bericht:  
25 januari 2017

Direct naar: