Het Groenbedrijf behaalt certificaat PSO-Trede 3

Het Groenbedrijf behaalt certificaat PSO-Trede 3

Het Groenbedrijf verzorgt in opdracht van de gemeente Deventer al het openbaar groen. Het Groenbedrijf heeft recent het certificaat van PSO-Nederland mogen ontvangen dat hoort bij PSO-Trede 3. Binnen de organisatie zijn niet alleen vakmensen actief, maar tevens werken bij Het Groenbedrijf meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale ontwikkeling staat bij Het Groenbedrijf hoog op de agenda. Van de ongeveer 200 mensen bestaat 60% van het personeelsbestand uit medewerkers met een SW-indicatie.

Het Groenbedrijf loopt voorop op het gebied van Socialer Ondernemen en voldoet aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria die door PSO-Nederland aan de kwalificering worden gesteld. Van producten of diensten die door andere organisaties bij Het Groenbedrijf worden afgenomen is 50% van het werk gerealiseerd door medewerkers die op enige wijze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of zoals Het Groenbedrijf op de eigen website laat weten: ‘Uw geld wordt dus maatschappelijk, sociaal en lokaal goed besteed!’

PSO-Keurmerk stimuleert Inclusief Ondernemen in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal Inkopen draagt hier ook aan bij.


PSO bij aanbestedingen met Social Return

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

Het certificaat PSO-Trede 3 is aan Het Groenbedrijf toegekend per 1 oktober 2016 en geldig voor een periode van twee jaar. Het aantal organisaties in de gemeente Deventer dat zich bezig houdt met Socialer Ondernemen groeit zienderogen.

Deel dit bericht:  
16 januari 2017

Direct naar: