Brabant Business over de PSO, hét keurmerk voor sociaal ondernemen, Profit - people - pleasure

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als organisatie - in het kader van mvo of aanbestedingen - zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO-(h)erkenning is dan ook hét keurmerk voor inclusief ondernemen. Vanuit het Atlant Partnership kunnen wij, als distributeur van PSO Nederland, u ondersteunen in het certificeringstraject.

Keurmerk inclusief ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument. Het meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een bepaald moment. Het is een stimulans om meer bedrijven ertoe te bewegen om maatschappelijk verantwoorder te ondernemen en te voldoen aan toekomstige verplichtingen vanuit de wetgeving. De PSO geeft erkenning en zichtbaarheid aan bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Bij het behalen van het keurmerk wegen zowel directe als indirecte bijdragen mee. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie binnen de eigen organisatie. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten. Prestatieniveaus In de PSO worden vier prestatieniveaus onderscheiden: een aspirant-status en drie treden waarbij bedrijven, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven in hun bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Daarmee worden verschillende stadia van maatschappelijk verantwoord ondernemen erkend: van de intentie om maatschappelijk verantwoorder te ondernemen (aspirant-status) tot het niveau van koploper. Wanneer de PSO-certificering eenmaal is behaald, wordt een organisatie tussentijds opnieuw getoetst om de trede te bepalen en om de certificering te kunnen behouden.

Voordelen PSO-certificering

Met een PSO-certificering op zak geniet u diverse voordelen:

  • U kunt invulling geven aan de socialreturnaspecten in aanbestedingen. 
  • U bent beter voorbereid op toekomstige regelgeving zoals het quotum in de Participatiewet (5%-norm). 
  • U onderscheidt zich ten opzichte van andere werkgevers als sociale werkgever richting toekomstige werknemers, opdrachtgevers en/of collega-ondernemers. 
  • U kunt uiting geven aan uw invulling van maatschappelijke betrokkenheid.

Het Atlant Partnership helpt! Als distributeur van PSO Nederland hebben wij de benodigde kennis in huis om u te ondersteunen bij:
het gehele certificeringstraject.

  • het herinrichten van de organisatie op de kwalitatieve criteria die PSO stelt, zoals passend werk, integratie, ontwikkeling en begeleiding. 
  • het sparren en adviseren ten aanzien van besluitvorming bij mvo-vraagstukken. 
  • de instroom van nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • het toepassen van het PSO-keurmerk binnen inkoop, hrm, communicatie en het arbeidsmarktbeleid.

Meer weten?

Wilt u ook zichtbaar maken wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? Of wilt u meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op. We kijken dan graag samen met u naar de mogelijkheden binnen uw eigen organisatie en delen graag de best practices van andere bedrijven binnen het netwerk van het Atlant Partnership. U kunt contact opnemen met projectleider Wilke van Thiel via telefoonnummer 06 - 22 24 50 84 of per e-mail info@atlantpartnership.nl

Over Atlanta Partnership Werk maken van werk

Dat is het uitgangspunt van Stichting Atlant Partnership, een netwerk van ondernemers en HR-professionals in de regio Helmond dat zich inzet om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden op een passende en duurzame werkplek. Binnen het netwerk hebben zich een honderdtal bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen verenigd die gezamenlijk invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. www.atlantpartnership.nl

Over PSO Nederland

PSO-Nederland heeft als missie het bevorderen van duurzame werkgelegenheid voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Met het uitgeven van de Prestatieladder Socialer Ondernemen wil PSO-Nederland stimuleren dat meer bedrijven en organisaties socialer gaan ondernemen. Randvoorwaarde is dat gebruik van de PSO het bedrijfsleven voldoende oplevert. De gemeentelijke overheid kan hierin voorzien door socialer ondernemen te stimuleren. Bijvoorbeeld door de bijdrage die bedrijven al leveren te erkennen, ook in het kader van social return. Daarnaast kan de ingebouwde ketenstimulering een belangrijke trigger voor bedrijven zijn om socialer te ondernemen. Op deze manier zal de PSO leiden tot een toename van het aantal inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland.

Deel dit bericht:  
17 juli 2015

Direct naar: