Lightronics verkrijgt PSO-Keurmerk Trede 3

Lightronics verkrijgt PSO-Keurmerk Trede 3

Lightronics levert lichtoplossingen voor een prettige en veilige leefomgeving. De onderneming houdt zich actief bezig met duurzaam ondernemen en heeft tegen dat licht bezien passende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Lightronics is het belangrijk op deze manier invulling te geven aan het begrip Social Return en dat heeft ertoe geleid dat de onderneming PSO-Keurmerk Trede 3 heeft weten te behalen.

PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

De PSO heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij. 

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde Trede kan over het algemeen, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Deze invulling kan uiteraard afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Lightronics is partner van onder meer overheden, openbaar vervoer organisaties, energiemaatschappijen, de industrie, woningbouwcoöperaties, architecten en installateurs. De toekenning van Trede 3 door PSO-Nederland is verleend per 1 november 2016, DNV-GL heeft de kwalitatieve en kwantitatieve criteria gecontroleerd Lightronics is gevestigd in Waalwijk. 

Deel dit bericht:  
20 december 2016

Direct naar: