Vooraankondiging PSO-handleiding versie 2.1

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen. 

De handleiding versie 2.1 is van toepassing vanaf 1 april 2023. 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.0: 

  1. Toevoeging van een Basistrede. Deze is ingebouwd om bedrijven die meer dan gemiddeld mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, maar nog niet tot de 35% best presterende bedrijven behoren, te belonen voor hun inspanningen die hebben geleid tot deze bovengemiddelde prestatie. 
  2. Omdat de bedrijven niet meer worden beperkt door corona-maatregelen is de mogelijkheid om de Aspirant-status tweemalig te verlengen komen te vervallen en teruggebracht naar eenmaal verlenging. 
  3. Uitbreiding van de doelgroep personen die onder de Participatiewet vallen. Vanaf versie 2.1 tellen alle personen mee die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.  

 

Paragraaf in versie 2.0 Wijziging in versie 2.1
1.2 en 4.1.2 Toevoeging Basistrede.
1.4 Vanaf versie 1.9 kon de Aspirant-status tweemaal verlengd worden. Vanaf 2023 kan de Aspirant-status nog maar een keer verlengd worden.
2.3 Rol TNO bij bezwaarprocedure toegevoegd.
3.4 Vanaf versie 2.1 worden personen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne gerekend tot de doelgroep van de Participatiewet.
  Overige wijzigingen betreffen redactionele verbeteringen en/of onjuiste interne verwijzingen. 


De Handleiding versie 2.1 is van toepassing vanaf 1 april 2023.  
De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 2.1 gelden vanaf PSO-aanvragen die na 1 april 2023 ingediend worden via MijnPSO.   

Veel gegevens staan al ingevoerd in de online (aanvraag)portal van MijnPSO, maar er is nog geen definitieve PSO-aanvraag ingediend. Wat nu? 
Indien uw organisatie al beschikt over een MijnPSO-account dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na of voor 1 april 2023 in te dienen. De invoering van de gegevens en de toetsing vinden dan plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 2.0 versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Als PSO-aanvrager dient u wel de reeds ingevoerde stappen in MijnPSO na te lo

Deel dit bericht:  
28 february 2023