Kringloop Aktief heeft weer de hoogste certificering voor inclusief werkgeverschap ontvangen!

Kringloop Aktief heeft weer de hoogste certificering voor inclusief werkgeverschap ontvangen!

Kringloop Aktief heeft, na de onafhankelijke audit van TÜV Nederland, opnieuw de hoogst mogelijk trede op de PSO prestatieladder gehaald, namelijk de 30+ trede. Kringloop Aktief is enorm trots op alle medewerkers die daar elke dag weer enorm hard voor werken.

Het PSO-keurmerk

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk - door TNO ontwikkeld - wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat in kaart brengt hoe een organisatie omgaat met medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Veel gemeenten hanteren dit instrument en met de toenemende aandacht voor inclusief ondernemen wordt het belang van het keurmerk steeds groter.

Met de PSO 30+ certificering voldoet Stichting Aktief Groep aan artikel 2.82 van de Aanbestedingswet en kunnen gemeenten in de aanbestedingsprocedure kiezen voor een voorbehouden opdracht. Door, als opdrachtgever, bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Aktief Groep biedt kansen

Aktief Groep financiert de begeleiding van medewerkers uit de doelgroep zelf met de eigen winkelopbrengst. Hun werkwijze heeft zich de laatste jaren bewezen. Ze hebben inmiddels 1.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geboden in een van onze vier vestigingen. Ze begeleiden medewerkers maximaal één jaar en bieden hen zinvol werk waarin men zich ook gewaardeerd voelt. Op dit moment zijn al 420 mensen uitgestroomd naar werk of opleiding en hebben de uitkering kunnen beëindigen.

Deel dit bericht:  
31 october 2022