HMS behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

HMS behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Den Haag, april 2022. Onlangs ontving HMS, de afvalinzamelaar voor de gemeente Den Haag het certificaat voor de hoogste trede (trede 3) op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat HMS op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee levert HMS op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

HR manager Josella de Graaf is trots: “Natuurlijk weet ik dat wij goed bezig zijn met onze mensen, dat wij een sociale werkgever zijn die zich ook bekommert om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar om het ook daadwerkelijk gecertificeerd te zien worden, dat maakt mij heel trots op HMS en alle collega’s die hier verantwoordelijk voor zijn!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen het kader van MVO hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. 

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. HMS behaalde onlangs Trede 3.

 

Deel dit bericht:  
15 september 2022