Bekendmaking TNO rapport PSO 30+

Bekendmaking TNO rapport PSO 30+ certificaat


Het PSO-30+ certificaat is een initiatief van PSO-Nederland, Cedris, Vebego en Social Enterprise NL en maakt gebruik van de huidige PSO-methodiek van TNO. Het certificaat is bedoeld om organisaties waarbij minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken door een certificering.

Om het PSO-30+ certificaat te ontwikkelen is er een pilot uitgevoerd met diverse marktpartijen. De pilot is voorbereid, opgezet, geanalyseerd en gerapporteerd onder regie van TNO. Veertien organisaties hebben deelgenomen aan de pilot om de 30+ tool in de praktijk te toetsen.

 

Over het PSO 30+ certificaat

Het PSO-30+ certificaat maakt gebruik van de reguliere PSO-methodiek en is bedoeld om organisaties waarbij minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken door een certificering. De reguliere Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt inzichtelijk in welke mate organisaties bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De reguliere PSO bestaat uit vier prestatieniveaus: van Aspirant-status tot en met Trede drie. Door de inzet van PSO-Nederland, Cedris, Vebego, TNO en Social Enterprise NL is nu een extra uitlezing, binnen de derde trede van de PSO, toegevoegd: het certificaat 30+.

Download hier het rapport over de PSO 30+ certificaat

 

Waarom de 30+ norm?

De PSO-30+ certificering sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is gegaan. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook private organisaties, die opdrachten in de markt zetten, vinden sociaal ondernemen steeds belangrijker. Het PSO-30+ certificaat maakt voor deze opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze criteria voldoen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO-30+ certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Voordelen van het 30+ certificaat:

1. De sociale onderneming met 30%+ wordt herkenbaar voor voorbehouden opdrachten.
2. De gemeenten en private organisaties kunnen dit label aanwenden voor voorbehouden opdrachten.
3. Bedrijven kunnen beter aantonen dat zij inclusiviteit stimuleren, door in te kopen bij 30+ organisaties.

 

Extra (uitlees)mogelijkheid

Binnen de 30% tool worden de mensen die in het doelgroepregister voorkomen apart geregistreerd. Via dit nieuwe certificaat wordt meetellen van sociaal inkopen voor de banenafspraak dan ook eenvoudig mogelijk.

 

PSO-30+ aanvragen

Momenteel wordt de uitkomst van de rapportage besproken met de diverse marktpartijen en wordt er toegewerkt naar implementatie binnen MijnPSO en opname in de PSO-handleiding. Daarnaast worden de Certificerende Instellingen de aankomende maanden opgeleid om de aanvullende criteria te toetsen. Verwachting is dat de PSO-30+ eind Q1 2017 volledig geïmplementeerd en toetsbaar is. De nieuwe release van de PSO-handleiding wordt jaarlijks in februari gecommuniceerd en treedt op 1 april in werking. Er wordt momenteel besproken welke afspraken er kunnen worden gemaakt met de huidige PSO-gecertificeerde organisaties die additioneel een 30+ erkenning willen. Voor meer informatie over het 30+ certificaat kunt u contact opnemen met PSO-Nederland via info@pso-nederland.nl

Deel dit bericht:  
1 november 2016