Driestroom behaalt PSO-3 keurmerk: meedoen wordt beloond!

Driestroom behaalt PSO-3 keurmerk: meedoen wordt beloond!

Stichting Driestroom heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Driestroom op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Driestroom op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

"Dit is de erkenning dat we ook daadwerkelijk werk maken van het volop kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Driestroom is een zorgorganisatie die gelooft in het onbeperkt meedoen voor iedereen, met of zonder beperking. Driestroom ondersteunt, biedt zorg, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen in hun dagelijks leven. Op eigen niveau en in eigen tempo. Onze begeleiding, ondersteuning en behandeling zijn dan ook gericht op ontwikkeling. Wij weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar we ons elke dag voor inzetten."

Heersende opvatting

Vaak heerst de opvatting dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het lastig hebben in het reguliere arbeidsproces. Vanwege bijvoorbeeld ADHD, een autisme spectrum stoornis, een fysieke of geestelijke uitdaging of een langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt kunnen zij niet zomaar meedraaien.

Geloven in onbeperkt meedoen

Bij Driestroom zien wij dagelijks dat mensen dat wel kunnen. Dat ze hun beschikbare talenten heel goed weten in te zetten. Omdat we geloven in onbeperkt meedoen is Driestroom er voor iedereen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom investeren wij al jaren actief investeren in Sociaal Ondernemerschap. Niet alleen in ons aanbod en dat van onze zorgondernemers, maar in de volle breedte van de organisatie. Met als doel dat iedereen zo normaal mogelijk kan werken. Mensen doen zo veel mogelijk zelf; waar nodig is er begeleiding.

PSO certificaat

We geloven in onbeperkt meedoen en wat het certificaat doet is aantonen dat wij ons hier voor inzetten en met succes. Wij zijn trots op het behalen van Trede 3 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en daarmee te behoren tot de 10 % best presterende bedrijven op SROI gebied . Het is voor ons een bevestiging van alle mooie resultaten die we reeds hebben behaald. En een motivatie te blijven werken aan de doelen die we nog hebben voor de komende jaren. Wij willen hiermee andere organisaties en ondernemingen inspireren om te investeren in Sociaal Ondernemerschap. Zeker in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt. Want met de juiste begeleiding is er het mogelijk om veel onbenut potentieel en talent van mensen tot bloei te laten komen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
1 august 2022