Groene Bouwhekken behaalt PSO trede 3 en het 30plus certificaat

Groene Bouwhekken behaalt PSO trede 3 en het 30plus certificaat

Groene Bouwhekken heeft het hoogste PSO-certificaat: PSO Trede 3 én 30+. Dat betekent dat Groene Bouwhekken voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand bestaat uit personen die bezig zijn met (re-)integreren.

Het bedrijf Groene Bouwhekken verbetert de uitstraling van bouwplaatsen door middel van duurzame houten bouwhekken met daaraan plantenbakken. Bovendien timmeren ze aan een gezonde arbeidsmarkt voor iedereen. Hierdoor kunnen diensten en producten vaak volledig worden opgevoerd als Social Return invulling.

De missie

Groene Bouwhekken streeft naar een inclusieve maatschappij en een gezonde arbeidsmarkt waar voor ieder mens plek is. Er moet voor iedereen ruimte zijn om te leren, te werken en zichzelf te ontplooien. Alle werkprocessen zijn samen met verschillende partners ingericht, zodat ze bijdrage aan verschillende (re-)integratieprocessen: van opleidingen tot timmerman of assistent hovenier tot arbeidsmatige dagbesteding in het groen. Het bedrijf is in 2016 opgericht met een sociale missie en hun goede bedoelingen waren vanaf het begin duidelijk. De PSO-certificering is de kers op de taart, waardoor Groene Bouwhekken nu bij aannemers en gemeenten makkelijk kan aantonen dat hun verhaal door een onafhankelijke partij onderschreven wordt.

Trede 3 en PSO 30+

Groene Bouwhekken scoort Trede 3 op de PSO-Prestatieladder. Dat betekent dat ze koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij Groene Bouwhekken (indirect) veel meer mensen die (re-)integreren werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Bovendien behaalden ze het PSO 30+ certificaat. Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 aanbestedingswet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan dit artikel van de aanbestedingswet voldoen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
11 july 2022