Capgemini en Sogeti maken hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie graag zichtbaar!

Capgemini en Sogeti maken hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie graag zichtbaar!

Capgemini en Sogeti hebben de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat beide organisaties aantoonbaar zijn gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zullen toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk hebben Capgemini en Sogeti aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Capgemini en Sogeti maken hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie graag zichtbaar. De stap om het certificaat PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) aan te vragen was daarom niet groot. Voor Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) een reden om weer een felicitatietaart uit te reiken. Namens PWRI reikte All-Inclusion B.V. deze taart uit aan Rene Speelman die voor Capgemini en Sogeti de certificering heeft geregeld.

René: ”Wij hebben allerlei mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking aan het werk en leiden hen ook op. Zo leiden wij statushouders in ons leerwerktraject op tot junior software developer en junior business analist. En wij hebben meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aangeboden als floorwalker. Zij helpen bij het bij het oplossen van problemen rondom het gebruik van verschillende IT-hulpmiddelen. Ook hebben wij mensen in huis met een visuele beperking of die minder mobiel zijn. Waar nodig passen we de arbeidsomstandigheden aan en bieden we hulpmiddelen. De inclusie- en certificeringsvraag van PWRI gaf ons het laatste duwtje in de rug om onze inclusieambities daadwerkelijk te laten meten met uiteraard het doel om de aspirantstatus om te zetten naar trede 1”.

Foto: René Speelman ontvangt de taart namens Capgemini en Sogeti.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
16 june 2022