Boskalis Nederland trots op behalen PSO

Boskalis Nederland trots op behalen PSO

PWRI overhandigde weer een felicitatietaart aan een bedrijf. Dit keer was het de beurt aan Boskalis Nederland.Boskalis Nederland is trots op het feit dat Trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is behaald. Voor Boskalis betekent dit dat het bedrijf meer dan gemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. En daar zijn Remco van der Hoek (Manager HR), Daphne Geeve en Sandra Eijkelenboom (beiden HR-Adviseur) blij om.

Remco van der Hoek: “Dit is een mooie start, maar onze ambitie is om te groeien op de PSO ladder. Boskalis wil een goede werkgever zijn waarbij Talent iets van iedereen is. Uitsluiten past daarom niet bij de organisatie. Met de Trede bewijzen wij dat Boskalis een goed werkgever is. Een mooi voorbeeld hierbij is het recent gestarte programma Start je Toekomst In onze Projecten (STIP) waarbij Boskalis zij-instromers (evt. met een afstand tot de arbeidsmarkt) opleidt tot vaklieden."

Van links naar rechts: Daphne Geeve, Remco van der Hoek, Sandra Eijkelenboom.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
13 june 2022