Sligro Food Group Nederland B.V. trots op behalen Trede 1 op de PSO

Sligro Food Group Nederland B.V. trots op behalen Trede 1 op de PSO

Namens Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) mocht PSO-adviseur All-Inclusion weer een felicitatietaart overhandigen, ditmaal aan Sligro Food Group. Sligro Food Group heeft Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Sligro Food Group op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Sligro Food Group op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Foto links: Hidde de Heer, Stagiair. Foto rechts: Mirjam Janssens RADI®, Manager vitaliteit en veiligheid a.i.

"Sligro vindt het vanuit haar sociale hart en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk dat iedereen een kans krijgt om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en bij Sligro kan werken. Hier is al jaren aandacht voor in onze business. Om deze natuurlijke drive te ondersteunen met de juiste processen, zijn ze op zoek gegaan naar een wijze om hier meer structuur aan te geven. Met trots kan Sligro dan ook mededelen dat zij per 1 december 2021 PSO  gecertificeerd zijn! Hiermee laat Sligro als bedrijf zien dat zij sociaal ondernemend zijn en het belangrijk vinden hierin te groeien."

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
17 may 2022