PSO Trede 1 en felicitaties voor Fujitsu Nederland

PSO Trede 1 en felicitaties voor Fujitsu Nederland

Fujitsu Nederland is trots op het feit dat Trede 1 van het PSO-keurmerk is toegekend. Namens Pensioensfonds Werk en (Re)integratie (PWRI) mocht PSO-adviseur Marianne van Schaick van All-Inclusion B.V, daarom weer een felicitatietaart uitreiken. De taart werd overhandigd aan Claire-Anne Kottman, manager HR, en aan Ruben Eulink (Head of Human Resources Nederland).

Foto: Claire-Anne Kottman en Ruben Eulink
Bron: All-Inclusion B.V.

Claire-Anne Kottman: “Wij vinden het belangrijk om een steentje aan de maatschappij bij te dragen en onze dienstverlening is daarvoor geschikt. Belangrijk is dat iedereen bij Fujitsu Nederland mag zijn wie hij of zij is. Hoe diverser ons personeel is hoe meer energie, creativiteit en dynamiek er is. Het is leuk om te zien dat mensen hier nieuwe kansen krijgen en echt happy zijn.  Met onze SR activiteiten dragen wij ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Wij proberen dan om waar mogelijk mensen die in de Participatiewet zitten een baan aan te bieden. Wij letten daarbij goed op de aanwezige kennis, de behoeftes en de omstandigheden van de sollicitant. Zo gaan de intrinsieke en de extrinsieke motivatie om sociaal te ondernemen hand in hand”. 

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
22 april 2022