Den Hartog ontvangt PSO trede-2 certificaat

Den Hartog ontvangt PSO trede-2 certificaat

Den Hartog B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Den Hartog op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Den hartog op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Den Hartog over de PSO-certificering

Den Hartog heeft sinds het begin dit jaar trede 2 behaald op de PSO. Dit houdt in dat wij vanaf heden bij de 25% meest sociale werkgevers horen van Nederland. Wij zijn hier ontzettend trots op.

“PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen, met deze certificering van TNO wordt inzicht gegeven in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen.  Bij Den Hartog staat dit hoog in het vaandel. Dit past ook bij ons als familiebedrijf.”

Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen aan een onderneming en de maatschappij. Deze sociale dynamiek op een werkvloer is, in onze ogen, zeer bevorderlijk voor de saamhorigheid op de werkvloer. Een goede werkomgeving is in het voordeel voor zowel de werknemer als werkgever. Mede daardoor zijn wij trots op ontvangen van het PSO-certificaat.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen d.m.v. een certificering objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
12 april 2022