ICT vanaf Morgen is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO-certificaat!

ICT vanaf Morgen is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO-certificaat!

ICT vanaf Morgen, een social enterprise met vestigingen in Alkmaar en Zaanstad is een leerwerkbedrijf waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiding krijgen en werkervaring op kunnen doen in de ICT. Daarmee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.  Bovendien hebben ze nog een tweede missie: De organisatie geeft afgeschreven ICT apparatuur een tweede leven door deze te refurbishen en levert zo een bijdrage aan een duurzamere wereld.  

ICT vanaf Morgen heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat ICT vanaf Morgen B.V. voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de organisatie op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert ICT vanaf Morgen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

“Afgeschreven apparatuur ontvangen wij van bedrijven en organisaties die onze missie omarmen en eventueel hiermee aan hun SROI verplichting kunnen voldoen. Het behalen van de PSO-certificering betekent dat wij nog duidelijker kunnen aantonen naar onze (toekomstige) partners waar wij voor staan: kwetsbare jongeren naar werk in de ICT helpen.” 

De PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

“Wij zijn inmiddels zijn uitgegroeid tot een volwaardig ICT bedrijf en hebben een aantal kwetsbare jongeren in dienst genomen. Zij maken maar liefst 75% van ons personeelsbestand uit. Wij zien dat in de juiste omgeving, met voldoende begeleiding en vertrouwen deze jongeren een aanwinst zijn voor de ICT-arbeidsmarkt. Doet u mee?”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
8 february 2022