Poel behaalt direct Trede 3 Prestatieladder Socialer Ondernemen

Poel behaalt direct Trede 3 Prestatieladder Socialer Ondernemen

Poel Bosbouwartikelen B.V. (Poel) heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Poel op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Poel op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Bij Poel verdient iedereen een kans om te werken. Ook degenen die niet standaard hun weg kunnen vinden binnen de banenmarkt. Daar werkt Poel met al haar locaties keihard aan en is daarom extra trots met het PSO Trede 3 certificaat. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen

Audit

Onlangs heeft een audit plaatsgevonden die getoetst heeft of Poel aan de voorwaarden voor certificering voldeed. Het keurmerk maakt objectief meetbaar en inzichtelijk in welke mate een bedrijf sociaal onderneemt. Trede 3 is het hoogste niveau van deze prestatieladder. Poel ontving het keurmerk na een audit door een onafhankelijke, certificerende instantie.

Onze visie op sociaal ondernemerschap

Poel is een familiebedrijf die veel waarde hecht aan sociaal ondernemen. Dat uit zich onder andere in klanten die sinds jaar en dag zaken met ons doen. Meedenken in oplossingen voor onze klanten is een basis voor langdurige relaties. Ons personeel speelt hier een sleutelrol in.  Service bieden en medewerkers ontwikkelen gaan hand in hand samen bij Poel. De medewerkers van Poel zijn de sleutel naar goede service. Daarbij vinden wij het sociale aspect zeer belangrijk en kijken we ook buiten de gebaande paden. Waar mogelijk bieden we daarom werk en ontwikkelingskansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel gemeenten en ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de participatiewet wegen in hun aanbestedingen sociaal ondernemerschap mee. Dat vinden we een goede zaak, maar het is voor ons niet de belangrijkste reden om ons in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden simpelweg dat ieder mens de kans verdient om mee te doen. Bovendien zien we in de praktijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beschikken over waardevolle talenten. Het zou toch jammer zijn om die talenten niet verder te ontwikkelen!

Wat wij doen aan sociaal ondernemen

Bij Poel werken diverse medewerkers die volgens de definitie gebruikt binnen de PSO een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze collega’s hebben zonder werk gezeten, konden geen passend werk meer vinden als gevolg van medische problemen, of waren vluchteling. Collega’s met elk hun eigen talenten, die wij graag kansen bieden. 

"Onze dank gaat uit naar de sociale onderneming werkleerbedrijf Lucrato die ons begeleid heeft bij de aanvraag van deze PSO-certificering."

Structuur en werkomgeving

Door de samenwerking met onze collega’s hebben we gemerkt dat een duidelijke structuur in de werkomgeving voordelen biedt die de continuïteit van de werkprocessen ten goede komt. De collega’s werken zoveel mogelijk samen met de reguliere collega’s om elkaar te versterken en van elkaar te leren. De collega’s werken zo in een veilige omgeving waarin ze begeleid worden en tegelijk verder ontwikkeld worden in hun vaardigheden.

Ontwikkelkansen voor iedereen

We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen, dus ook collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen daarom de mogelijkheid om cursussen of opleidingen te volgen waarmee ze nog meer leren over de machines waaraan ze dagelijks werken. Daarnaast zijn er technische trainingen die de medewerkers up to date houden wat betreft de nieuwste technieken. Met elke medewerker binnen ons bedrijf voeren wij jaarlijks ontwikkelingsgesprekken waarbij de ontwikkeling samen besproken wordt en de leerwensen voor het nieuwe jaar doorgenomen worden.

"Poel is verheugd om al met vele sociaal ondernemende organisaties samen te mogen werken en dit in de toekomst verder te verbreden. Deze stap tot certificering helpt daar zeker bij!"

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

Deel dit bericht:  
31 january 2022