Raedts behaalt Trede 2 op de PSO-prestatieladder

Raedts behaalt Trede 2 op de PSO-prestatieladder

Raedts heeft trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Raedts op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Raedts op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Raedts is een bedrijf dat bestaand vastgoed onderhoudt, verbetert en verduurzaamt. Ze doen dat voor specifieke doelgroepen zoals hightechbedrijven, maar ook zorginstellingen, scholen en woningcorporaties. De cliënten en huurders van die laatstgenoemde opdrachtgevers horen juist ook vaak tot de meer kwetsbare doelgroepen van de arbeidsmarkt. Voor Raedts is het daarom vanzelfsprekend dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om voor deze mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Als zij vinden dat bepaalde mensen bij Raedts passen, dan kunnen ze aan de slag.

Bijdragen aan een netwerk van sociaal ondernemerschap

De PSO-prestatieladder is een mooi middel om de inspanningen op dit vlak meetbaar te maken. Het bereiken van weer een hogere trede is een mooie objectieve beloning. Door het meten houdt Raedts zichzelf scherp en met het halen van de certificering kunnen ze zich positief profileren. Bovendien vergroot zo het netwerk van gelijkgestemden en breidt de olievlek van bedrijven die actief sociaal inclusief werken zich zo steeds verder uit.

Raedts heeft in zeer korte tijd met behulp van diverse instanties mensen gezocht en gevonden die bij hen aan de slag zijn gegaan in diverse disciplines. Met de juiste en intensieve begeleiding groeien ze uit tot volwaardige medewerkers. Daarnaast houdt Raedts bij het inkopen van producten en diensten rekening met de sociale component. PSO-gecertificeerde leveranciers en onderaannemers hebben een streepje voor.

“Kansen bieden is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het is enorm stimulerend voor ons hele bedrijf dat we zien dat deze, stuk voor stuk, erg gemotiveerde mensen snel hun plekje vinden bij ons. En vervolgens als een volwaardige medewerker deel uitmaken van ons team.  Wij zijn blij met hen en zij met ons.”

Ruud Craenmehr – directeur Raedts

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
27 january 2022