Sociaal- en maatschappelijk kapitaal terugwinnen; dat doe je door mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen.

 Sociaal- en maatschappelijk kapitaal terugwinnen; dat doe je door mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen.

Stichting de Terugwinning heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Stichting de Terugwinning voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting de Terugwinning op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting de Terugwinning op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Ontwikkelen op je eigen tempo

In Nederland bestaat er een grote, diverse groep mensen die om uiteenlopende redenen de aansluiting tot de arbeidsmarkt mist. Deze mensen hebben allemaal de potentie om een beroep uit te oefenen waar ze goed in zijn en voldoening uithalen, maar de transitie naar een volwaardige baan kan voor deze groep zeer uitdagend zijn. Stichting ‘De Terugwinning’ biedt dag-structuur, carrière- en opleiding oriëntatie, arbeidstoeleiding en ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Hier kunnen mensen weer rustig integreren in een vaste structuur, maar wel in een omgeving waar oog is voor de behoeftes die bij deze mensen spelen. Bij Stichting de Terugwinning kan iedereen zich op zijn eigen tempo ontwikkelen.

Arjan Nihot, voorzitter: “Ons doel is terugwinnen van Sociaal- en Maatschappelijk kapitaal. Want elk mens heeft unieke talenten en kan iets betekenen voor zijn omgeving en de maatschappij. Daarom werken we in een veilige omgeving, maar wel midden in de samenleving. In een goede teamsfeer helpen in elk individueel proces.”

Stichting de Terugwinning is er niet alleen voor de mensen die graag de arbeidsmarkt op willen. Ook mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme zijn van harte welkom om aan de projecten bij te dragen. Door plek te bieden aan iedereen die bij de stichting wat sociaal contact, kennis of vaardigheden wil opdoen, biedt Stichting de Terugwinning aan iedereen de kans om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving.

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan projecten met sociale impact

Naast het feit dat de stichting binnen de eigen organisatie mensen helpt zichzelf te ontwikkelen, zijn tevens de opdrachten waar zij aan werkt sociaal van aard. Hiervoor zoekt Stichting de Terugwinning actief de samenwerking op met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, om zo in samenspraak projecten op te zetten waarin de medewerkers in een veilige werkomgeving werken aan duurzame, sociale en impactvolle producten.

Arjan Nihot, voorzitter: “Met dit team werken we aan mooie circulaire projecten. Zo ontmantelen ze bij Stichting de Terugwinning deuren voor Verweij Houttechniek en BAM en produceren ze woonaccessoires voor Verschillende MKB bedrijven. Bovendien hebben we drie armoede projecten; We repareren fietsen voor het ANWB Kinderfietsenplan, restaureren meubels en herstellen kleding.”

Verder met socialer ondernemen, dat zit in het DNA

Met het PSO-certificaat kan Stichting de Terugwinning aan derden laten zien dat zij aantoonbaar bovengemiddeld veel bijdraagt aan de arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De grootste motivatie hiervoor ligt in de wens van de stichting om meer samenwerkingen met andere sociaal-georiënteerde bedrijven aan te gaan, om hiermee nog grotere sociale- en maatschappelijke impact te verwezenlijken. Ook laat de stichting hiermee zien dat een inkoop of bijdrage aan de stichting direct uitwerkt in maatschappelijke impact of het invullen van een SROI verplichting.

Stichting de Terugwinning spreekt nadrukkelijk uit dat zij de wens heeft om het hoge prestatieniveau op de PSO-ladder te behouden. De onderneming heeft een sociale missie- en visie, en het vergroten van de arbeidsparticipatie onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sluit hier naadloos bij aan. Voor de stichting is het daarom ook niet meer dan vanzelfsprekend dat zij zoveel mogelijk mensen wilt helpen aan waardige arbeid en zoveel mogelijk maatschappelijke impact probeert te maken. Om dit hoge prestatieniveau te waarborgen heeft de stichting de sociale missie van arbeidsparticipatie opgenomen in haar statuten, en is de gehele bedrijfsvoering erop geënt om medewerkers die een steuntje in de rug nodig hebben toch hun talenten te laten ontwikkelen.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
28 january 2022