Janssen de Jong OnderhoudPlus behaalt Trede 3 op de PSO-prestatieladder!

Janssen de Jong OnderhoudPlus behaalt Trede 3 op de PSO-prestatieladder!

Janssen de Jong OnderhoudPlus heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Janssen de Jong OnderhoudPlus op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Janssen de Jong OnderhoudPlus op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

“We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en we zijn er dan ook trots op dat we daadwerkelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen kansen bieden binnen onze organisatie en daarmee investeren in de toekomst. Het hebben van een betaalde baan of stageplaats (zowel CAO als UTA) betekent heel veel voor de PSO-doelgroep. Ze zijn enorm betrokken, gemotiveerd en trots. Fantastisch om daaraan een bijdrage te kunnen leveren! Natuurlijk zorgen we voor de juiste mensen op de juiste plaats en passen we de werkzaamheden aan op wat iemand kan. De medewerkers uit de PSO-doelgroep voeren doorgaans de niet complexe, repeterende werkzaamheden uit. Hierdoor hebben onze andere medewerkers meer tijd om de complexere taken uit te voeren. Een sterke combinatie!”

 Peter Renkens - directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus regio Zuid

Landelijke norm sociaal ondernemen

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

”Bij Janssen de Jong OnderhoudPlus is iedereen gelijk. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ook de medewerkers uit de PSO-doelgroep, net als iedereen, aanwezig zijn bij alle overleggen, toolbox meetings en personeelsuitjes.”

 Peter Renkens - directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus regio Zuid

Over Janssen de Jong OnderhoudPlus

Janssen de Jong OnderhoudPlus zorgt met haar activiteiten op het gebied van verbeteren, verduurzamen en veiligstellen voor de toekomstbestendigheid van bestaand vastgoed. Persoonlijke aandacht voor de huurders staat hierbij voorop. Daarom doet de organisatie er alles aan om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zij werken met een glim­lach aan de glimlach van alle betrokkenen. Janssen de Jong OnderhoudPlus heeft vestigingen in Son en Breugel, Venlo, Hengelo, Hardenberg en Vlaardingen.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 
 

 
 

 
 
 

Deel dit bericht:  
28 january 2022