DeBesteEHBOdoos haalt opnieuw trede 3 en het PSO 30+ keurmerk op de PSO-prestatieladder!

DeBesteEHBOdoos haalt opnieuw trede 3 en het PSO 30+ keurmerk op de PSO-prestatieladder!

DeBesteEHBOdoos heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat deBesteEHBOdoos voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat deBesteEHBOdoos op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert deBesteEHBOdoos op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Niets moeilijker maken dan het is

Directeur Bob Kolsteeg is trots dat het PSO-certificaat van zijn onderneming opnieuw is verlengd.

 “Met het PSO30+ keurmerk laten wij objectief aan de buitenwereld zien dat wij een sociale onderneming / impactonderneming zijn op het gebied van arbeidsparticipatie. We kijken naar wat onze medewerkers kunnen en passen het werk daarop aan. We maken er ook geen probleem van als ze iets niet kunnen. Dat lossen we dan anders op. We zijn een sociaal bedrijf en werken op een open en prettige manier met elkaar samen. Ook onze klanten varen daar wel bij want onze supergemotiveerde medewerkers stellen in alles wat wij doen de klant centraal. We maken niets moeilijker dan het is en denken altijd in oplossingen.”

Mensen in hun kracht zetten

De missie bij deBesteEHBOdoos is sociaal ondernemen. Ze bieden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een vaste arbeidsplaats. Dit doen zij door in heel Nederland bedrijven en instellingen te ontzorgen op het gebied van BHV-middelen. DeBesteEHBOdoos verkoopt en onderhoud verbanddozen, AED’s en aanverwante artikelen. Hoe meer klanten zijn mogen ontzorgen, hoe meer mensen zij kunnen laten meedraaien op de arbeidsmarkt.

Bij deBesteEHBOdoos is er oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

”We zetten mensen in op hun kracht, accepteren hun beperkingen en houden hier rekening mee. We geven ze de tijd en het vertrouwen om te groeien.  Ze mogen fouten maken waar ze niet meteen op worden afgerekend. Dat geeft mensen een gevoel van veiligheid. We zien de mensen groeien in zelfvertrouwen en in functioneren. We hebben gewoon een hele leuke groep en hopen die nog groter te maken.”

Bob Kolsteeg – Directeur deBesteEHBOdoos

PSO-certificaat levert klanten voordeel op

Het PSO-keurmerk borgt het sociale gehalte van deBesteEHBOdoos. Tegelijkertijd kan het PSO30+-keurmerk klanten voordeel opleveren. Zij kunnen in de meeste gevallen de kosten voor onderhoud en aanschaf van BHV-middelen in mindering brengen op hun Social Return-verplichting.

Dankzij het PSO-certificaat komt deBesteEHBOdoos als sociale onderneming ook in aanmerking voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten bij aanbestedingen (art. 2.82 Abw). Overheden kunnen hier gebruik van maken als ze sociaal willen inkopen en/of aanbesteden.

Samen sociaal ondernemen: ketenstimulering

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet deBesteEHBOdoos niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door hun leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

 

Deel dit bericht:  
25 january 2022