Afeer behaalt bij eerste certificering direct het Trede 3 certificaat en de 30+ certificering en toont maatschappelijke betrokkenheid!

Afeer behaalt bij eerste certificering direct het Trede 3 certificaat en de 30+ certificering en toont maatschappelijke betrokkenheid!

Afeer heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Afeer voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Afeer op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Afeer op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Sociaal ontwikkelbedrijf Afeer

Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen worden door Afeer geholpen. Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor ruim 850 medewerkers met een arbeidsbeperking. Dat Afeer een sociaal bedrijf is, moge duidelijk zijn: het sociale aspect zit in haar genen en vormt haar bestaansrecht. Per 1 oktober is dit, na onafhankelijke toetsing, ook formeel bevestigd en bekroond met het hoogst haalbare PSO-certificaat, waarmee Afeer officieel PSO-Trede 3/PSO 30+ gecertificeerd is.

PSO-Trede 3 en PSO 30+

Dat betekent dat Afeer voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het leerwerkbedrijf biedt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkt bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Afeer op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Werk van waarde

Afeer zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en is bruggenbouwer tussen overheid en bedrijfsleven. Afeer ziet het als haar missie om een duurzame koppeling te maken tussen werkgevers en werkzoekenden. Door beide partijen goed te leren kennen en te weten wat ze willen, nodig hebben en kunnen, maakt Afeer uiteindelijk de juiste match. Zo maakt Afeer werk van waarde, nu en in de toekomst!

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
24 november 2021