Socialer ondernemen als win-win situatie

Socialer ondernemen als win-win situatie

Polvo B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Polvo B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Polvo op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Polvo heeft zichzelf uitdagende targets gesteld vanuit de Sustainability gedachte:

Socialer ondernemen is daar een onderdeel van. Sociaal ondernemen een plek geven binnen de organisatie kan op vele verschillende manieren. Polvo heeft in haar eigen organisatie werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Polvo B.V. is het mogelijk om door middel van functiecreatie een passend takenpakket te ontwikkelen voor zowel de organisatie als de collega met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo stimuleert Polvo dat medewerkers die in eerste instantie wat extra begeleiding nodig hebben hun talenten kunnen ontwikkelen en hun zelfstandigheid kunnen uitbreiden. Verder staat Polvo altijd open om voor vacatures te kijken wat er mogelijk is qua aanpassingen, zodat een gemotiveerde kandidaat toch bij Polvo aan de slag kan.

Over Polvo B.V.

Polvo heeft een 14-tal gerenommeerde ijzerwarenvakhandels met 51 vestigingen door heel Nederland. Het hoofdkantoor van Polvo is gevestigd in Zevenbergen, de 51 vestigingen en klanten zijn werkzaam door heel Nederland met een verzwaarde focus op de regio's zuid, west en oost Nederland. Polvo doet de inkoop, opslag, verkoop en reparatie van elektro/mechanische concepten, hang- en sluitwerk, bedrijfskleding, bouwbeslag, ijzerwaren, machines, elektrische- en handgereedschappen en bevestigingsmaterialen.

De organisatie is bewust bezig met haar MVO beleid. Hierin is Polvo met name gericht op het voorkomen en verminderen van alle effecten die een nadelig gevolg hebben op de mens en het milieu. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen. Polvo voert dit beleid uit in de breedste zin en richt zich hierbij ook op een inclusieve arbeidsmarkt en socialer ondernemen.

Familiare sfeer in het bedrijf

Hoewel de organisatie qua omvang en opdrachten een van de marktleiders is, is de sfeer binnen het bedrijf nog steeds duidelijk gericht op saamhorigheid en oog voor elkaar. Polvo heeft dan ook altijd de ambitie om te blijven innoveren, groeien en haar koppositie te behouden met het behoud van oog voor de persoonlijke ontwikkeling en ambitie van alle medewerkers.

Polvo werkt als een familie, waarbij persoonlijke ontwikkeling een kerneigenschap is van de cultuur, waarin de medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken, maar elkaar helpen en ondersteunen. De PSO-Prestatieladder sluit hier naadloos op aan. Polvo heeft daarom direct bij de eerste certificering Trede 2 behaald. Met het Trede 2 certificaat laat Polvo zien dat zij meetbaar werk maakt van haar missie, en is het wetenschappelijk en kwalitatief aantoonbaar dat zij zich bovengemiddeld inzet op het vlak van socialer ondernemen ten opzichte van andere bedrijven.

Polvo spreekt nadrukkelijk de wens uit om in ieder geval dit hoge prestatieniveau minimaal te willen behouden. Hierbij is het echter wel van belang dat de goede, passende begeleiding gewaarborgd kan blijven voor iedereen die daar binnen de organisatie behoefte aan heeft.  

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.

Deel dit bericht:  
3 november 2021