Stichting RIBW Overijssel laat zien dat zij waarde hecht aan inclusieve arbeidsparticipatie en her-certificeert op Trede 2!

Stichting RIBW Overijssel laat zien dat zij waarde hecht aan inclusieve arbeidsparticipatie en her-certificeert op Trede 2!

Stichting RIBW Overijssel heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting RIBW Overijssel op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting RIBW Overijssel op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Stichting RIBW Overijssel is een sociale instelling die mensen met een psychische kwetsbaarheid ambulante begeleiding biedt en hen ondersteunt bij het meedraaien in de maatschappij. Stichting RIBW Overijssel biedt thuisbegeleiding, leertrajecten en beschermd wonen plekken aan voor haar cliënten, allemaal gericht op het versterken van het vermogen van de individuele client om mee te doen in de samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
7 january 2022