Nieuwsbrief PSO 30plus

Nieuwsbrief PSO 30plus

(Sociale) ondernemers kunnen zich binnenkort onderscheiden met het PSO 30+ certificaat

De Eindhovense Wethouder Staf Depla presenteerde het initiatief voor een PSO 30+ certificaat op het gemeentecongres dat gisteren in Rotterdam werd gehouden. Dit keurmerk is een initiatief van Cedris, Vebego, PSO Nederland en Social Enterprise NL en maakt gebruik van de PSO methodiek. Het is bedoeld om organisaties waarvan 30% van het personeel een arbeidsbeperking heeft te certificeren. Staf Depla verzorgde de landelijke lancering.

Tijdens een break-out sessie verzorgden Marian Knuijsting (PSO Nederland) en Gijs Verberne (Van Doorne Advocaten) een workshop waarin de pilot uiteen werd gezet en alle juridische mogelijkheden werden besproken.

Het PSO 30+ certificaat

Het certificaat is bedoeld om organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken.

Een coalitie van Cedris, Vebego, PSO Nederland, TNO en Social Enterprise NL heeft het PSO 30+ certificaat ontwikkeld. Dit keurmerk maakt gebruik van de PSO-methodiek en is bedoeld om organisaties waarvan 30% van het personeel een arbeidsbeperking heeft te certificeren. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt inzichtelijk in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De huidige PSO bestaat uit vier prestatieniveaus: van aspirant status tot en met trede drie. Door de inzet van Cedris, Vebego, PSO Nederland, TNO en Social Enterprise NL is nu een extra uitlezing, het certificaat 30+, binnen de derde trede van de PSO aan toegevoegd. Het PSO 30+ certificaat maakt deels gebruik van de bestaande PSO-methodiek en is bedoeld om organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken.

De 30+ norm

De PSO 30+ certificering sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is gegaan. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook private organisaties, die opdrachten in de markt zetten, vinden sociaal ondernemen steeds belangrijker. Het PSO 30+ certificaat maakt voor deze opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze criteria voldoen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voordelen van de 30+ certificaat:

1. De sociale onderneming met 30%+ wordt herkenbaar voor voorbehouden opdrachten.
2. De gemeenten en grote private organisaties kunnen dit label aanwenden voor voorbehouden opdrachten.  
3. Bedrijven kunnen beter aantonen dat zij inclusiviteit stimuleren, door in te kopen bij 30+ organisaties

Extra (uitlees)mogelijkheid

Binnen de 30% tool worden de mensen die in het doelgroepregister voorkomen apart geregistreerd. Via dit nieuwe certificaat wordt meetellen van sociaal inkopen voor de banenafspraak dan ook eenvoudig mogelijk.

Ontwikkeling PSO 30+ certificaat

Om het PSO 30+ certificaat te ontwikkelen is er een pilot gestart met diverse marktpartijen. De pilot is voorbereid, opgezet, geanalyseerd en gerapporteerd onder regie van TNO. Twaalf organisaties hebben deelgenomen aan de pilot om de 30+ tool in de praktijk te toetsen. Momenteel wordt er gewerkt aan de rapportage over de pilot. Zodra deze beschikbaar is, publiceert PSO Nederland deze op de site.

Deel dit bericht:  
27 september 2016