Keolis Nederland zet zich breed in voor maatschappelijke impact op het gebied van arbeidsparticipatie

Keolis Nederland zet zich breed in voor maatschappelijke impact op het gebied van arbeidsparticipatie

Keolis Nederland B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Keolis Nederland B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Keolis Nederland B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Keolis Nederland is een van de grootste openbaar vervoerders van Nederland. Het bedrijf is actief in de regio’s Almere, Gelderland, Overijssel en Gelderland. De organisatie is al langer bezig met verduurzaming en de maatschappelijke impact van haar werkzaamheden. Zo werkt Keolis grotendeels met electric vehicles en zijn ze actief bezig met het vergroten van de werkgelegenheid binnen de eigen organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
18 december 2021