Gemeenschappelijke regeling Cure – door samenwerken een verschil maken in de regio!

Gemeenschappelijke regeling Cure – door samenwerken een verschil maken in de regio!

Gemeenschappelijke regeling Cure heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Gemeenschappelijke regeling Cure  op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Gemeenschappelijke regeling Cure op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Cure Afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Binnen deze regio’s draagt Cure er zorg voor dat het afval in de regio’s op de juiste manier verzameld wordt en vervolgens op duurzame wijze verwerkt wordt.

Tegelijkertijd zorgt Cure ervoor dat de organisatie sociale impact maakt op de arbeidsparticipatie binnen de regio’s door mensen intern op te leiden en te laten doorstromen naar reguliere banen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
13 december 2021