Pauropus B.V. behaalt Trede 3 op de PSO Prestatieladder!

Pauropus B.V. behaalt Trede 3 op de PSO Prestatieladder!

Pauropus B.V.  heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Pauropus B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Pauropus B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Pauropus zet zich in voor het vergroten van de arbeidsparticipatie onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet Pauropus door mensen met goede begeleiding en een bewezen methodiek weer aan het werk te zetten en daarbij de focus te leggen op een passende werkplek waar de medewerker talent en motivatie voor heeft. Op deze manier zorgt Pauropus ervoor dat er duurzame re-integratie in de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
29 november 2021