Nexus Infra B.V. behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Nexus Infra B.V. behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs heeft Nexus Infra B.V. Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar is de organisatie trots op! Heel veel bedrijven geven aan dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar is dat ook echt zo? De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Nexus Infra B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Nexus Infra B.V. kiest er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Nexus Infra B.V. is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat de organisatie koploper is als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij Nexus Infra B.V. nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Nexus Infra en Fietskoeriers Nijverdal

Vanaf de start van de organisatie in mei 2013 heeft men besloten om het werk binnen de organisatie op een sociale wijze te gaan uitvoeren. Het werk is veelal hetzelfde, de manier waarop echter niet.

De organisatie heeft geen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gezocht voor het bedrijf zelf (Nexus Infra), maar een bedrijf opgericht (Fietskoeriers Nijverdal) voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De gedachte hierachter was dat het erg moeilijk is/was om deze mensen in de wegenbouw aan de slag te krijgen. Het is een vak waarvoor je echt moet worden opgeleid, soms fysiek zwaar en niet voor iedereen geschikt. Daarom is Nexus Infra B.V. met Fietskoeriers Nijverdal begonnen. De mogelijkheden om hier te werken, zijn vele malen groter en de instap laagdrempelig. Tevens is het werk bij Fietskoeriers Nijverdal ook zeer geschikt als je minder uren kan/wil werken.

Denk in mogelijkheden. Wat kan iemand wel en ga daar dan actief mee aan de slag. Vaak worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk of op projectbasis aan het werk gezet. Zodra aan de verplichting is voldaan, wordt deze medewerker weer bedankt voor de moeite en zit weer thuis. Dit is niet heel sociaal. Vast werk en structuur is erg belangrijk voor motivatie, arbeidsritme en zelfvertrouwen. Zo bouw je echt wat op.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
21 october 2021