Stichting Accommodaties Wierden Enter is koploper op het gebied van socialer ondernemen!

Stichting Accommodaties Wierden Enter is koploper op het gebied van socialer ondernemen!

Stichting Accommodaties Wierden Enter heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting Accommodaties Wierden Enter op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting Accommodaties Wierden Enter op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Stichting Accommodaties Wierden Enter is de beerorganisatie voor de exploitatie van de sportaccommodaties in de gemeentes Wierden en Enter. De organisatie heeft bij de eerste certificering direct op de hoogste trede van de Prestatieladder weten te presteren en toont daarmee aan dat de bedrijfsvoering bovengemiddeld is geënt op arbeidsparticipatie en sociaal ondernemen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
10 april 2021