Peel Zorg Brabant B.V. heeft de Aspirant status behaald!

Peel Zorg Brabant B.V. heeft de Aspirant status behaald!

Peel Zorg Brabant heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Peel Zorg Brabant aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Peel Zorg Brabant aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Peel Zorg Brabant verzorgt beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding voor cliënten die graag wat extra begeleiding willen om mee te draaien in de samenleving. Peel Zorg Brabant haar dienstverlening is erop gericht om haar cliënten bij te staan in het vinden van hun plek en draai in de samenleving, door te kijken naar de motivatie en interesses van haar cliënten. Tevens vindt Peel Zorg Brabant het belangrijk dat zij in haar eigen organisatie en personeelsbestand eenzelfde visie houdt op (arbeids)participatie. Met de Aspirant-status heeft de organisatie haar ambities op dit vlak aantoonbaar gemaakt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
30 september 2021