DDD Hart-werk B.V. is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO Trede 3 én 30+ certificaat!

DDD Hart-werk B.V. is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO Trede 3 én 30+ certificaat!

DDD Hart-werk B.V. heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Hart-werk voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Hart-werk op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Hart-werk op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Hart-werk begeleidt ondernemingen en hun medewerkers om optimaal te presteren en samen te werken. De kern van de begeleiding die Hart-werk geeft, is voornamelijk gericht op het vinden van de onderlinge energie en passie, zodat er zicht komt op duurzame, intrinsieke motivatie en interesse in het werk. De organisatie is werkzaam over meerdere locaties in midden- en zuidwest Nederland.  Zij is door haar jarenlange ervaring en bewezen ’ methodes en werkwijzes de juiste partner om organisaties op weg te helpen naar de optimale inzet en ontwikkeling van medewerkers.

Vanwege de jarenlange kennis- en ervaring binnen het domein van ondersteuning- en begeleiding voor werk gerelateerde vragen is Hart-werk als geen ander in staat om medewerkers binnen haar eigen organisatie te begeleiden en faciliteren in een passende werkplek. De organisatie zet actief in op een divers en inclusief personeelsbestand en draagt haar eigen missie daarbij volmondig uit. 

Marijke Blom: “Wij vinden dat ieder bedrijf moet streven naar een positieve bijdrage aan de samenleving en de mensen die daarin leven en werken. Als bedrijf willen wij ons hard maken om iedereen de kans te bieden om vanuit hun passie te werken op de manier die bij hun past.

Foto: Marijke Blom, directeur-eigenaar

Marijke Blom, directeur-eigenaar; “Hart-werk wil iedereen de kans geven om het werk te doen waar je gelukkig van wordt.

Sociaal ondernemen als vanzelfsprekendheid

De kern van Hart-werk haar bedrijfsvoering is sociaal en ontwikkelingsgericht van aard. De PSO-certificering is een manier om het intrinsieke sociale karakter en- impact van Hart-werk aantoonbaar te maken. Hart-werk zet zich namelijk over de gehele organisatie in voor het vergoten van arbeidsparticipatie. Zo biedt zij niet alleen binnen het eigen bedrijf arbeidsplekken aan voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, maar helpt zij andere organisaties ook actief om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zowel in Nederland als in het buitenland). Hierbij is het waarborgen van de juiste begeleiding en het creëren van een geschikte arbeidsplek altijd een hoge prioriteit.

Foto boven: Lisette van Lankeren

Lisette van Lankeren; “Ik ben ervan overtuigd dat er in ieder mens talent schuilt, los van hun belastbaarheid. Soms moet dit talent nog ontdekt worden. Soms kan iemand begeleid worden zijn talent op een passende manier in te zetten. Werken met je talent, betekend werken met passie. Mensen op maat hierin begeleiden is het talent van Hart-werk en wat mijn functie zo mooi maakt.

Ambities op de PSO-Prestatieladder

Voor haar inspanningen op het gebied van sociaal ondernemen heeft Hart-werk niet alleen de hoogste trede op de PSO-prestatieladder behaald, maar ook het PSO 30+ Certificaat. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen. Hart-werk benadrukt dan ook dat zij van plan is om de huidige sociale bedrijfsvoering door te zetten, waarmee zij het hoge prestatieniveau op de PSO Prestatieladder zal kunnen blijven behouden.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
10 september 2021