Inclusief Groep behaalt wederom PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Inclusief Groep behaalt wederom PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Inclusief Groep heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat  behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Inclusief Groep voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorgaande jaren was alleen het werkbedrijf Inclusief Gresbo BV (onderdeel van Inclusief Groep N.V.) gecertificeerd, dit jaar is PSO-Trede 3 en het PSO certificaat 30+ toegekend aan geheel Inclusief Groep.

Externe audit

Om dit certificaat te behalen, moet je voldoen aan bepaalde criteria. Onlangs heeft een audit plaatsgevonden en zijn de verschillende afdelingen binnen Inclusief Groep onder de loep genomen. Uit de audit bleek dat vanuit de missie, visie en aard van de organisatie de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt geïntegreerd zijn in de organisatie. Zij werken zoveel mogelijk samen met de reguliere collega’s om elkaar te kunnen versterken en van elkaar te leren (mixed people concept). Daarnaast beschikt Inclusief Groep over een methodiek om aan deze medewerkers een individueel traject aan te bieden wat begint in het Participatiehuis. Het motto luidt: “werken leer je door te werken”.

PSO landelijke norm voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Meer informatie over Inclusief Groep is te vinden op www.inclusiefgroep.nl

Deel dit bericht:  
9 september 2021