MORSSINKHOF GROEP bekroond met PSO Trede 3

MORSSINKHOF GROEP bekroond met PSO Trede 3

Familiebedrijf Morssinkhof Groep heeft een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van sociaal ondernemen: het 120 jaar oude bedrijf heeft de hoogst haalbare PSO-certificering ontvangen. De PSO-certificering wordt toegekend aan organisaties die zich sterk inzetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Met het behalen van Trede 3 voldoet Morssinkhof Groep aan de hoogst gestelde normen van de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Hiermee behoort het Hengelose bedrijf tot de 10% best presterende organisaties op het gebied van socialer inclusief ondernemen.

Morssinkhof Groep en socialer inclusief ondernemen

Bij Morssinkhof Groep werken tientallen medewerkers die volgens de PSO-meting tot de groep met kwetsbare arbeidsmarktpositie behoren. Hierbij kan gedacht worden aan stagiaires en BOL/BBL-studenten, maar ook aan medewerkers met een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering of medewerkers die vanuit de WW naar een baan zochten. Joost Morssinkhof, algemeen directeur Morssinkhof Groep: “Voor ons zijn deze medewerkers stuk voor stuk medewerkers met een grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf. Namens de organisatie ben ik trots op deze erkenning voor onze inzet om waar mogelijk iedereen een eerlijke kans op passend werk te geven.”

Wat is de PSO-certificering precies?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het objectieve meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen van organisaties meet- en zichtbaar maakt. De PSO-certificering wordt toegekend aan organisaties die zich sterk inzetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Certificering is mogelijk op 4 niveaus, te weten Aspirant, Trede 1, Trede 2 en Trede 3, waarbij Trede 3 het hoogst haalbare niveau is.

Hoe wordt de PSO-certificering toegekend?

De PSO-certificering vindt plaats op basis van een zelfscan én een toetsing door een onafhankelijke auditor. Er vindt zowel een kwantitatieve toetsing plaats (feitelijke plaatsingen van medewerkers uit de doelgroep) als een kwalitatieve toetsing waarbij de goede arbeidsinpassing van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wordt vastgesteld (passend werk, integratie, functioneren/ ontwikkeling en begeleiding). De uitkomst wordt vervolgens afgezet tegen de PSO-norm.

De PSO-erkenning wordt afgegeven in de vorm van een certificaat door PSO-Nederland op basis van het advies van een auditor na onafhankelijke toetsing. De certificering geldt voor de duur van 2 jaar, voor Morssinkhof Groep tot en met juni 2023.

Deel dit bericht:  
29 august 2021