Gebr. Griekspoor B.V. her-certificeert op Trede 2 van de PSO Prestatieladder!

 Gebr. Griekspoor B.V. her-certificeert op Trede 2 van de PSO Prestatieladder!

Gebr. Griekspoor B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Gebr. Griekspoor B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Gebr. Griekspoor B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Gebr. Griekspoor B.V. is een multidisciplinair bedrijf in de civiele techniek. Sinds de oprichting in 1968 heeft Gebr. Griekspoor B.V. haar werkzaamheden uitgebreid tot een zeer divers palet, van het construeren van bruggen tot het installeren van speeltoestellen. Gebr. Griekspoor B.V. is daarmee de aangewezen partner voor de meest diverse projecten.

Gebr. Griekspoor B.V. hecht bovendien groot belang aan een inclusief personeelsbestand en een open en motiverende bedrijfssfeer. Gebr. Griekspoor B.V. zorgt ervoor dat haar medewerkers goed in hun vel zitten en zich continu kunnen door ontwikkelen. Het uitgaan van potentieel sluit aan op de bovengemiddelde werkgelegenheid die Gebr. Griekspoor B.V. biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
20 september 2021