Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. behoort tot de best presterende bedrijven op het vlak van socialer ondernemen!

Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. behoort tot de best presterende bedrijven op het vlak van socialer ondernemen!

Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Vertisol is een breed gespecialiseerd bedrijf in onder andere de groenprojecten, onkruid- en dierplaagbestrijding, infra en aanleg van sportvelden. Het bedrijf is in 1988 opgericht en is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vertisol is in deze tijd bekend gewor5den als een betrouwbare en ervaren partner voor de meest acute en diverse klussen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
2 september 2021