Stichting 2Switch behaalt direct Trede 3 èn 30+ certificaat op de PSO Prestatieladder!

Stichting 2Switch behaalt direct Trede 3 èn 30+ certificaat op de PSO Prestatieladder!

Stichting 2Switch heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Stichting 2Switch voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting 2Switch op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting 2Switch op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Stichting 2Switch is de overkoepelende organisatie voor verschillende kringloopwinkels in de regio’s Gelderland en Overijssel. De organisatie ziet haar kringloopwinkels als een belangrijke schakel binnen de maatschappij, enerzijds uit duurzaamheidsoogpunt, en anderzijds als re-integratie werkplek. Zo biedt Stichting 2Switch leerplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen haar winkels, zodat deze in een prettige, stimulerende omgeving hun weg weer terug kunnen vinden binnen de arbeidsmarkt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
16 august 2021