Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. aantoonbaar gestart met socialer ondernemen!

Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. aantoonbaar gestart met socialer ondernemen!

Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F. is een familiebedrijf dat sinds 1936 actief is in het onderhouden en creëren van waterlopen, wegbermen, bosbouw, sportvelden en landschapsinrichting. De organisatie heeft zich continu doorontwikkeld en is inmiddels uitgegroeid tot een breed gespecialiseerd bedrijf met circa 25 werknemers.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
9 july 2021