Renewi behaalt opnieuw de PSO-certificering en zet zich aantoonbaar in op het vlak van sociaal ondernemen!

Renewi behaalt opnieuw de PSO-certificering en zet zich aantoonbaar in op het vlak van sociaal ondernemen!

Waste-to-productorganisatie Renewi heeft opnieuw Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Renewi op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Renewi op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Renewi is dé Nederlandse marktleider op het gebied van afvalverwerking en- recycling. De organisatie streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor haar belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en de aandeelhouders. Van de 14 miljoen ton afval die Renewi jaarlijks verwerkt wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Renewi werkt daarmee actief aan het vergroten van haar recyclingactiviteiten en zet in dat kader vol in op innovatie en samenwerking.

Renewi hanteert een ‘waste-to-product’ aanpak binnen haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat Renewi ernaar streeft om zoveel mogelijk waarde uit afval te verkrijgen, in plaats van dit afval te verbranden of te storten. Deze productiewijze past volledig binnen Renewi’s missie om duurzaam te opereren, met oog op de toekomst. De ‘waste-to-product’ aanpak biedt tevens de meest kapitaal-efficiënte oplossing voor een effectief recycling- en afvalbeheer.

Sociale impact

Renewi is al jarenlang actief als samenwerkingspartner, en is daarmee een aanjager van inclusief ondernemerschap binnen haar eigen branche en het bedrijfsleven in het algemeen. Met de langstlopende PSO-certificering binnen de afvalwerkingsbranche toont Renewi aan actief bezig te zijn met het uitbreiden van socialer ondernemen en hierin een voorbeeldfunctie aan te nemen.

Renewi hecht veel belang aan een werkomgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en waarin iedereen zich gerespecteerd, gelijkwaardig en onderdeel van de organisatie voelt. Ook wil Renewi graag met haar personeelsbestand representatief zijn gericht op de diversiteit in onze samenleving. Renewi is er namelijk van overtuigd dat een open blik en inclusief personeelsbeleid de organisatie in staat stelt om talent vanuit de gehele samenleving aan te trekken. Talent laat zich namelijk niet vangen in een hokje. Daarom vindt Renewi het belangrijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra hand te reiken en hen daarmee een soepele overgang te bieden naar een interessante en voldoening gevende functie.

Wendy Wernert, Group Talent Manager: “Renewi heeft als missie dat we een diverse en inclusieve werkgever willen zijn. Wij geloven in de kracht van diversiteit op de werkvloer en dat dit op positieve wijze bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Een van onze kernwaarden is niet voor niets ‘Samen’!

Aandacht voor een prettige en passende werkomgeving voor iedereen

Renewi zet zich actief in om een werkomgeving te creëren waarin elke medewerker zijn of haar talenten volledig kan benutten en ontwikkelen. Samen met haar medewerkers kijkt Renewi of iedereen een passende werkplek heeft en zich daar goed op zijn of haar plek voelt. Ook is de bedrijfscultuur binnen Renewi erop geijkt om iedereen inclusief te behandelen, en binnen de afdelingen en teams ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn tot begeleiding. Door alle medewerkers een kans te geven op een werkplek die geschikt is voor hen ziet Renewi dat de PSO-doelgroep een waardevolle aanvulling is binnen de organisatie. Met inclusief ondernemerschap haalt Renewi dus het maximale uit de samenwerking tussen het bedrijf en al haar medewerkers.

Foto boven: het team Destra Data waar enkele medewerkers uit de PSO doelgroep werkzaam zijn.

Het belang van de PSO-certificering

Met de PSO-certificering kunnen organisaties aantoonbaar maken dat zij zich inzetten voor de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dit op een verantwoorde, duurzame manier doen. Voor Renewi sluit de PSO-certificering naadloos aan op haar eigen bedrijfsmissie en kernwaarden. Met het PSO-certificaat toont Renewi aan dat de organisatie belang hecht aan een inclusieve samenleving met kansen voor iedereen.

Wendy Wernert, Group Talent Manager: “Openheid voor diversiteit vergroot onze toegang tot het beste talent. Door inclusie kunnen we talent effectief inzetten. Samen leidt dit tot meer innovatie, creativiteit, productiviteit, betrokkenheid en resultaten. Binnen Renewi geloven we in inclusief ondernemen waarmee we echt onze plek vervullen in de maatschappij. Onze klanten waarderen deze combinatie vanuit zowel maatschappelijk als commercieel perspectief, uiteindelijk gericht duurzaam en inclusief leiderschap.

Renewi is momenteel gecertificeerd op Trede 1 en levert daarmee een bovengemiddelde bijdrage aan het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie is sinds 2017 gecertificeerd op de PSO Prestatieladder, en toont met deze doorlopende certificering zich al jaren structureel in te zetten op het vlak van sociaal ondernemen en om de werkgelegenheid binnen de organisatie voor de PSO doelgroep te behouden.

Wernert vervolgt: “Steeds vaker is sociaal werkgeverschap en sociaal inkopen een onderdeel van commerciële trajecten. Met de PSO certificering geeft Renewi hier een invulling aan. Ook voor klanten heeft dit toegevoegde waarde, aangezien de certificering van Renewi bijdraagt aan hun eigen prestaties en meetelt bij een eventuele eigen PSO-certificering.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
28 may 2021