City360 is een koploper op het vlak van sociaal ondernemen!

City360 is een koploper op het vlak van sociaal ondernemen!

City360 heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat City360 op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert City360 op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

City 360 faciliteert de inzet van onder andere Toezichthouders, Handhavers, Parkeercontroleurs, Brug- en Sluiswachters voor gemeentes door het hele land.  Alle medewerkers van City 360 herkennen elkaar in hun drijfveren en motivatie. Ze werken allemaal vanuit de kernwaarden van City360; Betrokkenheid, Integriteit en Openheid. City360 hecht bovendien waarde aan socialer ondernemen. De organisatie vindt het van belang dat zij een divers en inclusief personeelsbestand heeft. Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is hier onderdeel van. De PSO-certificering is daarmee een logische vervolgstap voor City360.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
10 june 2021