SW Vastgoedverbetering blijft een van de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en her-certificeert op Trede 3!

SW Vastgoedverbetering blijft een van de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en her-certificeert op Trede 3!

SW Vastgoedverbetering heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat SW Vastgoedverbetering op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert SW Vastgoedverbetering op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

SW Groep, het moederbedrijf van SW Vastgoedverbetering, is een landelijk opererende organisatie, actief in het vastgoedonderhoud. De organisatie bestaat al meer dan 65 jaar, en is in die tijd uitgegroeid tot een bekend en betrouwbare onderhoudsbedrijf. SW Vastgoedverbetering heeft inmiddels ruim 500 medewerkers in dienst, bestaand uit een breed palet aan specialisten zoals timmerlieden, schilders, glaszetters en betonreparateurs. Met de inzet van deze specialistische kennis en ervaring verbetert en verduurzaamt SW het bestaande vastgoed van woningcorporaties, vastgoedbeheerders, zorg- en onderwijsinstellingen. Hiermee maakt SW het vastgoed van haar klanten toekomstbestendig, met oog voor de gebruikers en de omgeving van dit vastgoed.

Sociale impact van SW groep

SW Vastgoedverbetering neemt een actieve rol aan op het vlak van duurzaam, maatschappelijk en sociaal ondernemen. Zo stelt de organisatie zichzelf duidelijke doelen en kwaliteitsnormen waaraan zij wil voldoen in al haar werkzaamheden. In het naleven van deze kwaliteitseisen heeft de organisatie oog voor de toekomst, de omgeving waarin zij werkt en haar eigen medewerkers.

Simone Bruins-Wolda ,HR-KAM manager : “Wij gaan voor positieve impact op vastgoed, mensen en maatschappij.

Alle medewerkers van SW Vastgoedverbetering krijgen de aandacht en begeleiding waar ze behoefte aan hebben. Zo zorgt de organisatie ervoor dat de werkplek bij de werknemer past, maar besteedt zij tevens aandacht aan het mentale en fysieke welzijn in de professionele- en privésfeer. Ook in uitdagende tijden zoals de Corona pandemie heeft SW Vastgoedverbetering zich tot het uiterste ingespannen om in samenwerking met haar partners en klanten de veiligheid van medewerkers en klanten te waarborgen.

Her-certificering op de PSO-Prestatieladder

SW Vastgoedverbetering is sinds 2017 gecertificeerd op de PSO Prestatieladder. De initiatieven om vooral jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de sector te betrekken gaan echter al veel verder terug, en sociaal ondernemen is al langere tijd verankerd binnen de organisatie. De inspanningen op het gebied van sociaal ondernemen zijn langzaam uitgebouwd binnen de organisatie naar een inclusief personeelsbestand in alle leeftijdscategorieën en vanuit allerlei verschillende doelgroepen binnen het PSO kader.

De organisatie is sinds 2017 van Trede 2 naar een Trede 3 certificaat geklommen, en heeft zich dus structureel ingezet om de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. SW Vastgoedverbetering heeft actief ingezet op een duurzaam netwerk met jobcoaches en scholen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen aantrekken. De organisatie heeft echter ook breder binnen de PSO-doelgroep werknemers aangenomen. De organisatie spreekt verder ook nadrukkelijk uit dat zij van plan zijn om dit hoge prestatieniveau te blijven behouden en zich dus in te blijven zetten om de werkgelegenheid voor de PSO doelgroep binnen de organisatie te waarborgen.

Foto boven: Bianca Hofmeijer, consultant Extend (links) reikt het certificaat uit naar Simone Bruins-Wolda, HR-KAM manager van SW Vastgoedverbetering (rechts).

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
4 may 2021